traductor

notícies vistes

CF Reus Deportiu sols a existit un i és irrepetible, com aficionats, seguim els principis, en homenatge.

 SEMPRE REUS - FORÇA REUS


CF Reus Deportiu sols a existit un i és irrepetible, el CF Reus RN, com aficionats, seguim els principis, en homenatge, defensarem els colors roig-i-negres. 

ELS PRINCIPIS DEL FUTBOL POPULAR

En una reunió a Palència, es van redactar i van confirmar el seu manifest.
S'hi proclamen els postulats i la filosofia d'aquest nou poder ciutadà,
en l'àmbit de la pràctica de el futbol. Són aquests:


1º- CONSIDEREM que la pràctica de el futbol no és un monopoli professional esportiu que hagi de quedar exempt de la responsabilitat social, legal i esportiva, ja que en tot moment ha de quedar subjecte a la participació col·lectiva i institucional de la massa social que l'integra i no a l'interès particular, empresarial o mercantil.

2º.- CONSIDEREM que en l'actual sistema de gestió esportiva dels Clubs de Futbol i en els seus òrgans de presa de decisions, ha d'imperar els més elementals principis democràtics, basats en el sufragi lliure, secret i directe en l'elecció de tots els càrrecs directius; en l'imperi de la Llei i la sobirania de la seva Assemblea, com a principal òrgan d'adopció i ratificació d'acords dels seus òrgans executius o de gestió, fonamentat el principi de: un soci, un vot.

3r.- CONSIDEREM que la gestió esportiva dels Clubs de Futbol, ​​es desenvolupa per delegació de facultats i competència de l'Assemblea General dels seus socis, únics propietaris legítims del seu patrimoni esportiu, històric i material i immaterial, i que cap persona, entitat jurídica, empresa o col·lectiu social, diferents de la seva pròpia massa social, pot apropiar-se de la identitat d'un Club, el seu patrimoni o la seva història.

4t.- CONSIDEREM, que els associats a un Club de Futbol, ​​identificada com l'afició, són subjectes actius d'aquesta pràctica esportiva, agents socials esportius, amb ple legitimitat participativa com a interlocutor vàlid de el Club i la societat, a qui reconeixem el seu dret de lliure associació i plena participació, com a actiu humà més important d'un Club, a l'entendre que l'afició és l'alma mater d'aquesta pràctica esportiva, sense la presència, suport, ànim, entusiasmes i defensa dels trets distintius del seu Club, el seu escut i els seus colors, seria impossible l'existència d'aquest.

5º.- CONSIDEREM, que és imprescindible incorporar els valors ètics de l'esport en la pràctica de l'Futbol, ​​advoquem pel millor govern democràtic dels seus òrgans de gestió des de la transparència, la bona fe, la lleial administració de recursos humans, econòmics, materials i immaterials, i l'exigència de responsabilitats personals i patrimonials, que juntament amb el foment de la relacions de bon veïnatge entre aficions, són els elements claus per garantir la pau social i legal en la pràctica i gestió d'aquest esport, fent possible una adequada cultura de grada, que al costat de la millor governança de la gestió dels clubs, facin visible el veritable valor social, comunitari i popular de l'Futbol.

6.- CONSIDEREM, que per a l'assoliment dels objectius de Futbol Popular resulta imprescindible reformar la regulació legal vigent, regular la participació popular en els estaments federatius i en els clubs, desenvolupar programes d'investigació i estudi multidisciplinar en la matèria, eradicar la corrupció en l'esport, la discriminació institucional i la violència, per aconseguir la màxima transparència econòmica i el govern participatiu, com a màxims exponents en la millora de la funció social de l'esport.

7º.- CONSIDEREM, que les presents iniciatives aquí expressades i exposades en públic manifest, han de ser difoses amb les màxima eficàcia, i que totes les entitats que subscrivim el present manifest, hem de persistir en l'obstinació de millorar la gestió esportiva de futbol, ​​fer extensible la invitació participativa a tot Club que desitgi sumar-se a aquesta iniciativa, i convidar a la ciutadania en general ia la comunitat esportiva en particular, a una profunda modificació d'actitud davant l'afició i la més eficaç governança esportiva que siguem capaços, recuperant la ètica esportiva pel bé dels pobles, la pau social i la millor pràctica esportiva de el futbol.

El CF Reus RN, treballem en aquesta direcció. Un soci, un vot. 18/12/20Comentaris