traductor

notícies vistes

Fundar un club de futbol a la ciutat de Reus? que ha hagut de passar el CF Reus RN.

Fundar un club a la ciutat de Reus... 
El CF Reus RN va néixer al juliol de 2019 tràmit al registre d'esports de la generalitat, però no acaba aquí. 
Al anar a parlar amb l'ajuntament se'ls va demanar el registre definitiu a la generalitat per poder inscriures com entitat a Reus, un tràmit que pot durar 8 mesos, al no ser entitat no pots demanar camp, i una vegada complerts tots els requisits, a la generalitat i com entitat va arribar la realitat encara no teníem camp per jugar, per tant sense camp no et pots inscriure a la Federació Catalana de Futbol, tot un periple, ara el CF Reus compleix tot. Han passa't un any i mig. Amb esforç i treball, som ja 600 socis, i creixem dia a dia a l'espera del debut a 4a Catalana per jugar en homenatge al CF Reus Deportiu. 

Comentaris