La data màxima per a poder reprendre la competició, 20 i 21 de març.


La Federació Catalana de Futbol a informat, el CF Reus RN, segueix treballant a l'espera de competir.


INFORMACIÓ SOBRE EL REINICI DE LES COMPETICIONS

Atesa la nova pròrroga de les restriccions que afecten a l’esport federat acordada pel

Govern de la Generalitat en data 19/02/21, amb una durada prevista fins al dia 28 de

febrer, informem que no serà possible la represa de les competicions federades

territorials i de futbol base el cap de setmana del 6 i 7 de març, tal com s’havia previst

la darrera setmana.

La Federació Catalana de Futbol, però, fixarà l’inici de les competicions tan aviat com

s’obtingui l’autorització del Govern de la Generalitat, i de conformitat amb les

adaptacions dels Plans de Competicions de futbol i futbol sala aprovades el passat mes

de desembre.

Això no obstant, i tenint en compte la regulació de la temporada establerta en els

indicats Plans de Competicions, la data màxima en termes generals per a poder

reprendre la competició i mantenir els seus efectes classificatoris és el cap de setmana

del 20 i 21 de març, tot i que per a determinades categories caldrà efectuar una anàlisi

particular de la seva viabilitat actual. Si l’autorització per a reprendre les competicions

arriba més enllà de la data esmentada, la Federació determinarà la impossibilitat que

es produeixin efectes classificatoris en la present temporada i en les categories

afectades i proposarà un nou format de competició, d’inscripció voluntària i sense

efectes d’ascensos i descensos.

Comentaris