El CF REUS RN rependrà amb força el 2024 per aguantar la categoria i fer fort el club.

Els clubs de futbol deixideixen el seu futur i son soberans,
marcarem la pauta, aquest 2024 el CF REUS ROIG-I-NEGRE es farà mes fort.

Comentaris